Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.


Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".


8.1.2

Od 1 sierpnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczęła realizację projektu pt.  „Nowa ścieżka kariery - program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty”.


5.4. RPO

Od lipca Wyższa Szkoła Gospodarki rozpocznie realizację kolejnego projektu pt. "Przeprowadzenie badania podstawowego w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych systemów sterowania w badaniu funkcjonalności prototypów".


Realizacja kolejnego projektu PO KL

Od 1 kwietnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczęła realizację kolejnego projektu PO KL pt. "Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych II".


Rozpoczynamy kolejny projekt PO KL:

1 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczyna realizację kolejnego projektu PO KL (w ramach działania 7.4) pod tytułem "Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON". Partnerem projektu jest Hotel CITY w Bydgoszczy, gdzie odbywać się będą praktyki dla uczestników projektu.


Realizujemy kolejny Projekt Innowacyjny

Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczęła realizację kolejnego Projektu Innowacyjnego pt. "Akademia Rodziny". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 4.1.1 PO KL. W projekcie zostanie opracowana nowa forma kształcenia dla osób będących potencjalnymi odbiorcami wsparcia w ramach Uniwersytetu III wieku oraz Uniwersytetu Rodzinnego.


Aż 9 nowych projektów PO KL

Między majem a październikiem 2012 rozpoczyna się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy realizacja aż 9 nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.


Projekty innowacyjne i rozwojowe - rok akademicki 2011/2012

Mamy zaszczyt poinformować, że od roku akademickiego 2011/2012 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy będzie realizować kolejne pięć projektów: „Nic o nas bez nas” priorytet VII; "inLAB - innowacyjne laboratoria współpracy nauki i biznesu" priorytet VIII; "Informatyka w WSG w Bydgoszczy - atrakcyjny kierunek kształcenia" priorytet IV;  „STARTER- MŁODZI W BIZNESIE priorytet II; „Pomorska Akademia Energetyki” priorytet VIII.


Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process

Informujemy, że  od 1 marca 2012 rozpocznie się realizacja projektu ponadnarodowego "Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process" w ramach Programu Prince 2010 - EU 27.


Rozwój Kujawsko - Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy wspólnie z Fundacja Gaudeamus informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” w terminie 01.01.2011 – 31.12.2013, który jest kontynuacją projektu: „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej – kompleksowe wsparcie dla ekonomii społecznej regionu” realizowanego w terminie 01.10.2009 – 31.12.2010.


Uczelnia otrzymała Medal Europejski!

Mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy została laureatem XXI edycji ogólnopolskiego konkursu "Medal Europejski" organizowanego przez BCC przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W roku 2010 uczelnia otrzymała Medal Europejski za projekty europejskie.


Modernizacja strony www

W celu ułatwienia dostępu do informacji nt. realizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, dokonano tematycznego podziału projektów. Stronę uzupełniono o dane kontaktowe Partnerów WSG w Bydgoszczy.


Akademia Kadr Turystyki

Z radością zawiadamiamy, że projekt pt. "Kujawsko - Pomorska Akademia Kadr Turystyki" złożony w odpowiedzi na konkurs nr 6/8.1.1/2009 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymał dofinansowanie.


Projekty dofinansowane

Wielki sukces Centrum Szkoleń i Certyfikacji i Biura Projektów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ! Obydwa projekty złożone w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 8.1.1 POKL ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Sukces tym większy, że projekty WSG w Bydgoszczy pokonały liczną konkurencję przeszło 180 ocenianych wniosków.


Nowa strona WWW

Zapraszamy do zapoznania się z nową, zaktualizowaną stroną internetową Działu Projektów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Na stronie znajdują się najświeższe informacje o pracach Działu.

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".