O biurze

Dział Projektów jest jednostką funkcjonującą przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Celem działalności jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów krajowych. Zajmuje się również monitorowaniem projektów, które są w trakcie realizacji.

Dział Projektów poszukuje również projektodawców, z którymi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy może współpracować, jako partner bądź podwykonawca w projektach szkoleniowych i badawczych  w szczególności w branży turystycznej i informatycznej.

 

Dane adresowe:

ul. Garbary 3 (budynek G, pok. 001, 003, parter)
85-229 Bydgoszcz

Telefon:

(052) 567 00 28

(052) 567 00 29

(052) 567 07 30

Telefax:

(052) 567 00 89

 

Pracownicy Działu Projektów

mgr Paweł Hryncewicz – dyrektor Działu Projektów 
e-mail:
p.hryncewicz@byd.pl

mgr Piotr Weckwerth – kierownik Sekcji Planowania
Projektów

e-mail: piotr.weckwerth@byd.pl

mgr Katarzyna Wuttka - specjalista Działu Projektów

e-mail: katarzyna.wuttka@byd.pl

mgr Alicja Błaszczyk - specjalista Działu Projektów

e-mail: alicja.blaszczyk@byd.pl

inż. Anna Byczyńska - specjalista Działu Projektów

e-mail: anna.byczynska@byd.pl

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".