Projekty dofinansowane

Mamy zaszczyt poinformować, że dzięki współpracy Centrum Szkoleń i Certyfikacji i Biura Projektów dwa projekty Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Sukces jest tym większy, że na przeszło 180 aplikacji, projekty WSG w Bydgoszczy znalazł się wśród najwyżej ocenionych.

Projekt pt. „Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” zakłada przeszkolenie 638 pracowników przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. W terminie 01 stycznia 2010 – 31 grudnia 2011 r. kwalifikacje zawodowe podwyższy 410 pracowników produkcji, a 228 przedstawicieli kadry kierowniczej podniesie umiejętności zarządzania i komunikacji. Budżet projektu to 1 446 012,67 zł; całość przedsięwzięcia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Program Rozwoju Kadr firm FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o.”  zakłada przeprowadzenie szkoleń ogólnych i branżowych dla 72 pracowników przedsiębiorstw objętych wnioskiem, które to zrealizowane zostaną w terminie 01 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2011 roku. Budżet projektu to 374 665,15 zł; całość przedsięwzięcia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
<< powróć do listy aktualności
Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".