Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process

Informujemy, że  od 1 marca 2012 rozpocznie się realizacja projektu ponadnarodowego "Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process" w ramach Programu Prince 2010 - EU 27.

Głównym celem projektu będzie zapoznanie obywateli państw członkowskich i kandydatujących ze strukturami UE. W ramach projektu zaplanowano:

-realizację warsztatów oraz badań fokusowych wśród pracowników naukowych i studentów uniwersytetów partnerskich z Turcji;

-przeprowadzenie 2 konferencji z zakresu możliwości i szans jakie przynosi członkostwo w UE państwom kandydatującym;

-zorganizowanie wizyty studyjnej w Polsce przedstawicieli uczelni tureckich;

-poprowadzenie ogólnopolskiej konferencji eksperckiej oraz euroquizu we współpracy z przedstawicielem Komisji Eksperckiej w Polsce;

-przeprowadzenie konferencji w dziesięciu krajach UE (Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Estonii, Słownienii, Łotwie, Grecji, Finlandii, Polsce).

Termin realizacji projektu: 1 marca 2012 - 28 lutego 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
w ramach Programu Prince 2010 - EU 27.<< powróć do listy aktualności
Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".