Realizujemy kolejny Projekt Innowacyjny

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania kształceniem ustawicznym. Sposobem realizacji celu ma być wprowadzenie produktu - Akademii Rodziny, nowej formy kształcenia dla osób będących potencjalnymi odbiorcami wsparcia w ramach Uniwersytetu III wieku oraz Uniwersytetu Rodzinnego. Proponowana forma to 10 ścieżek tematycznych, w ramach których przy wsparciu e-learningu miałyby się odbywać warsztaty, wykłady i dyskusje dla 80 osób.<< powróć do listy aktualności
Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".