Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

 

"Mój start w przyszłość”

OŚ PRIORYTETOWA X: Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

 

"Od ucznia do mistrza”

OŚ PRIORYTETOWA X: Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

 

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

OŚ PRIORYTETOWA IX: Solidarne społeczeństwo

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

 

"Aktywny rodzic - kompleksowe wsparcie powrotu do aktywności zawodowej”

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

"Opiekun dzienny - praktyczne rozwiązanie dla rodzica”

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.4 Godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".