„Studencie, zostań stażystą!”

Projekt pt. „Studencie, zostań stażystą! - program podnoszenia umiejętności praktycznych studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), OŚ PRIORYTETOWA III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt skierowany jest do grupy 40 studentów stacjonarnych II i III roku kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonego na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Idea projektu opiera się na organizacji staży zagranicznych i krajowych w przedsiębiorstwach.

Efektem przedsięwzięcia będzie zdobycie umiejętności praktycznych oraz podniesienie kompetencji studentów kierunku turystyka i rekreacja, w odpowiedzi na potrzeby rynku.


Okres realizacji: 01.06.2016 - 30.06.2017

Wartość dofinansowania: 479 763,20 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".