„Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART”

Projekt pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP - Strategia RESTART” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Projekt  ma na celu wypracowanie w ramach współpracy ponadnarodowej metod utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Przedsięwzięcie zakłada tworzenie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających dostosowanie warunków pracy w MŚP do potrzeb osób w wieku powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu powstanie innowacyjny produkt – platforma Strategia RESTART. Platforma pozwoli na uzyskanie wysokiego stopnia automatyzacji w doborze strategii ZW i jej poszczególnych elementów dla danej firmy oraz jej pracowników, obniżając koszty, jak również automatycznie do danej strategii dobierze konkretne formy realizacji. W zależności od wybranej strategii projekt przewiduje m.in.: organizacje szkoleń e-learningowych, elastyczne formy zatrudnienia czy przygotowanie oferty edukacyjnej instytucji certyfikowanych logiem „Przyjazny 50+”. Celem powstania platformy jest udostępnianie instytucjom szkoleniowym,U3W, IOB narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy z osobami z grupy 50+.

Projekt realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Oddział w Bydgoszczy.


Okres realizacji: 01.11.2016 - 30.04.2019

Wartość dofinansowania: 319 105,65 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".