„Mój start w przyszłość”

Projekt pt.: „Mój start w przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA X: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt ma na celu podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych 110 uczniów z obszaru powiatu radziejowskiego oraz zwiększenie efektywności 25 opiekunów praktyk i staży w procesie przekazywania wiedzy uczniom.

Odbiorcami projektu są szkoły, w których, ze względu na brak możliwości finansowych, kształcenie zawodowe u przedsiębiorców praktycznie nie jest realizowane.

Projekt zakłada odpowiednie przygotowanie uczniów, a następnie organizację praktyk i staży. Każdy z uczniów weźmie udział w tylko jednej z form wsparcia.

Efektem projektu będzie uzupełnienie umiejętności praktycznych uczniów, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, oraz podniesienie poziomu kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy przez opiekunów.

Partnerami Projektu są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy oraz Powiat Radziejowski.

 

Okres realizacji: 01.05.2016 - 31.12.2017

Wartość dofinansowania: 479 898,43 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".