„Od ucznia do mistrza”

Projekt pt.: „Od ucznia do mistrza” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA X: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Założeniem projektu jest realizacja płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących obszar powiatu nakielskiego.

Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy. Partnerami przedsięwzięcia są: Powiat Nakielski i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Okres realizacji: 01.05.2016 - 31.12.2017

Wartość dofinansowania: 253 800,00 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".