„Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”

Projekt pt.: „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, OŚ PRIORYTETOWA III: Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na obszarze powiatu chojnickiego, które prowadzą kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizacje podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć.

Bezpośrednio projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych w grupie 1600 uczniów, m.in. poprez udział w: zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą nauczania projektowego, kołach zainteresowań, wyjazdach edukacyjnych i konkursach wiedzy. Projekt ma także za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych u 117 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju uczniów, poprzez udział w kursach i studiach podyplomowych.

Liderem Projektu jest Powiat Chojnicki.

 

Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.10.2018

Wartość dofinansowania: 5 505 245,94 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".