Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1

Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.1

Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.4

PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2

Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1

 Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2

Działanie 4.3

PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1

Działanie 6.2

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2

Działanie 7.3

Działanie 7.4

PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1

Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2


Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".