„Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych”

Projekt pt. „Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ PRIORYTETOWA V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wzrost kompetencji kadry.  Uczestnikami projektu będą pracownicy administracyjni, m.in.: kadra zarządzająca, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, księgowe czy specjaliści ds. zamówień publicznych.

W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe i szkolenia.

Okres realizacji: 01.03.2017-28.02.2019  

Wartość dofinansowania: 881 342,00 zł

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSG w Bydgoszczy

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy realizacje projektu pn. „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”.

Projekty - Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

Według stanu na dzień 25 kwietnia 2017 r., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  realizuje 12 projektów. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

KPAI

Od grudnia 2014 roku Wyższa Szkoła Gospodarki rozpoczeła realizację kolejnego projektu pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności".